wie wij zijn

Wij zijn Dick-Jan Zijda en Priscilla Esser, een duo dat elkaar kent vanuit verschillende projecten die wij samen op het gebied van eHealth en zorginnovatie hebben gedaan. Wij willen onze krachten bundelen, omdat wij geloven in de bijzondere combinatie van implementatieadvies en een ontwerpaanpak. Ons gedeelde doel is om de mensen die goede en warme zorg mogelijk maken, te ondersteunen in de veranderingen die eraan komen. Niet door dingen uit handen te nemen, maar door handvatten te bieden die direct in de praktijk gebruikt kunnen worden en op de lange termijn effect hebben.

dr. ir. Priscilla Esser

Ik heb een achtergrond als industrieel ontwerper. Ik ben als ontwerper en onderzoeker betrokken geweest bij veel projecten in de zorg, en heb hierbij een Design Thinking aanpak gebruikt om oplossingen te ontwikkelen die aansluiten bij de behoeftes en wensen van de verschillende belanghebbenden. Ik ben ervan overtuigd dat creatieve technieken kunnen helpen om dit soort innovaties goed te laten landen op de werkvloer. Omdat ik naast deze projecten ook jarenlang les heb gegeven aan jonge ontwerpers, weet ik hoe ik de nieuwe vaardigheden goed kan overbrengen, zodat iedereen op de werkvloer met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet kan.

  • Uitgebreide wetenschappelijke kennis over de toepassing van ICT in de zorg
  • Eigenhandige ervaring met de toepassing van deze kennis in de zorgcontext
  • Praktische uitwerking van leerdoelen door ervaring met lesgeven en coaching

drs. Dick-Jan Zijda

In mijn werkende leven, heb ik meer dan 13 jaar ervaring in het stimuleren en coördineren van zorginnovatie op lokaal en regionaal niveau. Ik ben onafhankelijk adviseur en mede-initiatiefnemer van DEHA. Mijn ambitie: betere zorg met de inzet van eHealth door de waarde van eHealth te adresseren, zodat het betekenisvol kan zijn voor zorgaanbieders en de samenleving. Het moet leiden tot een win/win situatie voor alle betrokkenen. Ik ga graag met jou op zoek hoe jouw organisatie deze situatie kan bereiken.

  • Uitgebreid netwerk van zorgaanbieders, gemeenten en leveranciers
  • Praktische ervaring met de implementatie van innovaties in zorgorganisaties
  • Heldere vertaling van kennis naar de consequenties voor de werkvloer

wat anderen over ons zeggen

Wij hebben een masterclass van Dick-Jan en Priscilla gevolgd, waarin er veel ruimte was om knelpunten te bespreken en deze op een creatieve manier aan te pakken. Wij zijn heel tevreden over de interessante inhoud en goede organisatie.

Lian de Bruijn Beleidsadviseur en projectleider eHealth GGZ Delfland

Ik heb bij de DEHA gezien dat er veel vragen bestaan rondom implementatie van eHealth. Managers, zorgprofessionals en ICT medewerkers zoeken allemaal naar meer houvast. Ik geloof dat deze masterclasses dat kunnen bieden voor alle betrokkenen.

Bert Mulder Lector en initiatiefnemer van DEHA